8 XII 2016

Poświęcenie medalików

W czwartek, 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, na mszy św.  o  godz.  17.00  zostały   poświęcone   medaliki   dzieciom przygotowującym się do I Komunii św.