25 I 2011

Spotkanie opłatkowe Apostolstwa Dobrej Śmierci

 

25 stycznia 2011 roku, o godz. 9.00 odbyła się Msza św., a następnie w salce opłatek Apostolstwa Dobrej Śmierci.