I I   W I E C Z O R Y   M U Z Y C Z N E   W   L E Ś N I C Y

 

 

Wieczór pierwszy - 10 maja 2009 r.

Wieczór drugi - 21 czerwca 2009 r.

Wieczór trzeci - 12 lipca 2009 r.

Wieczór czwarty - 16 sierpnia 2009 r.