K A P L I C Z K I   I   K R Z Y Ż E

 

Kapliczka „u Jaworskich" przy ul. Leśnica (na Kamieńcu)

Kapliczka ta została ufundowana pod koniec XIX wieku, jako wotum wdzięczności, przez przejeżdżających tamtędy z sianem kupców - rolników. „Wielka woda" utrudniła im przeprawę przez miejscowy górski potok, który przy dużej  ilości  opadów   zamieniał  się  w  rwącą  rzekę.  Kapliczkę  zawieszono  na  drzewie w pobliżu miejsca przeprawy, a w jej wnętrzu umieszczono figurkę Matki Bożej i dwa aniołki. Opiekują się nią rodziny posiadające w jej pobliżu swe domki wypoczynkowe.

Relacja ustna: Alojzy Jaworski Brenna Leśnica 13. III 2003.

    

Grota w obrębie posesji rodziny Gryzło przy ul. Leśnica

Jej fundatorami są Franciszek i Zuzanna Gawlas, którzy w 1934 roku na kamiennym murze okalającym ich posiadłość w miejscu, gdzie wypływało źródełko, umieścili duży, plaski, prostokątny, samorodny kamień, który służył dotąd za stół w chacie ich przodków. Na tym stole, nakrytym białym, lnianym obrusem, ksiądz przybywający do chorego kładł Najświętszy Sakrament oraz święte oleje. Na nim umieszczono figurkę Matki Bożej, wokół ustawiono filary z kamienia, a całość nakryto mniejszym kamieniem. W roku 1947 rodzina Gawlasów postanowiła dotychczasową grotę przebudować, i uczynić z niej wotum  wdzięczności  za  ocalenie całej rodziny (8 osób) w czasie niemieckiej okupacji. Nadano jej wówczas dzisiejszą formę. W pracach renowacyjnych Zuzannie Gawlas pomagał jej syn Józef. Jako budulec posłużył kamień wyorany podczas prac polowych. W dolnej części zostały wykute następujące słowa: „AVE MARIA - Pod Twoją obronę uciekamy się". Kapliczka - wotum została poświęcona przez proboszcza parafii w Brennej ks. Rudolfa Juroszka.

Relacja pisemna: Marianna Gryzło Brenna I.eśnica 13 III 2003.

    

Kapliczka przy ul. Leśnica, naprzeciwko Ośrodka "Dolina Leśnicy"

Pierwszą kapliczkę w tym miejscu umieściła rodzina Moskałów z Goleszowa. Warunki atmosferyczne spowodowały, że kapliczka ta spadła z drzewa, na którym się znajdowała i uległa zniszczeniu. Mieszkająca w pobliżu rodzina Kazek postanowiła około 1990 roku na jej miejsce ufundować nową. Na betonowym palu umieszczono niedużą kamienną kapliczkę, a w jej wnętrzu pojawiła się figura Serca Najświętszej Maryi Panny. Opiekują się nią zarówno fundatorzy jak i mieszkające w pobliżu rodziny.

Relacja ustna: Marta Kazek, Brenna Leśnica 13. III 2003

    

Kapliczka przy ul. Świniorka

Została wykonana w latach 80-tych ubiegłego wieku i umieszczona na drzewie. Jej fundatorką była Bożena Kotorc. We wnętrzu  kapliczki   umieszczono figurkę Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Relacja ustna: Michał Heller, Brenna Leśnica 13 III 2003

    

Kapliczka „we Żłabinie I" przy ul. Ogrodowej

Wykonana została około roku 2000 przez Pawła, bezdomnego pochodzącego z Gniezna, którego przygarnęli życzliwi mieszkańcy Brennej Leśnicy. Na drewnianym palu umieścił on kapliczkę, a w jej wnętrzu figurkę Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Relacja ustna: Marta Kazek, Brenna Leśnica 13 III 2003

    

Kapliczka przy ul. Horzelica, przy szlaku turystycznym z Liboszczonki na Stary Groń

Legenda mówi, że w miejscu tym straszyło i dlatego miejscowa ludność postanowiła zbudować tam w XIX wieku kaplicę. Jest murowana, a w jej wnętrzu od pewnego czasu znajduje się figura Matki Bożej Licheńskiej. Całość ogrodzono drewnianym płotkiem. Miejscowa ludność gromadzi się przy niej na prywatnej modlitwie. Kapliczka ta znajduje się pod troskliwa opieką rodzin: Madzia i Herzyk oraz Greń ze Starego Gronia, którzy często przynoszą ,,Swojej Pani" świeże kwiaty.

Relacja ustna: Anna Gawlas, Brenna Leśnica 25. IV 2003.

 

Kapliczka przy oczyszczalni ścieków

Została zawieszona na drzewie, a w jej wnętrzu umieszczono figurkę Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Kapliczka przy ul. Malinka (w górnej jej części)

Fundatorami kapliczki umieszczonej na drzewie, była młodzież, która w 1981 roku przeżywała na terenie parafii w Brennej Leśnicy rekolekcje oazowe. We wnętrzu kapliczki widoczna jest figurka Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Na skutek coraz gorszego stanu, w roku 2003 kapliczka została odnowiona przez rodzinę Burych.

Relacja ustna: Maria Bury, Brenna Leśnica 14 V 2003.

    

Kapliczka w obrębie posesji rodziny Burych „na Malince"

Została wykonana pod koniec lat 90 minionego wieku przez właścicieli posesji Józefa i Marię Burych. Do jej budowy wykorzystano wydrążony pień drzewa, w którym umieszczono figurkę Matki Bożej, a nad nią zauważyć można niewielki krzyż. Szczególnego uroku kapliczce nadają rosnące wokół niej kwiaty.

Relacja ustna: Maria Bury, Brenna Leśnica 14 V 2003

Kapliczka w obrębie posesji rodziny Nowaczek przy ul. Leśnica

Karol Mach - kierownik czteroklasowej Szkoły Powszechnej w Brennej Leśnicy poprosił o wykonanie drewnianej kapliczki, która około 1925 roku została zawieszona na pniu dzikiej czereśni rosnącej w ogrodzie szkolnym. We wnętrzu kapliczki był umieszczony obraz św. Antoniego. W okresie okupacji kierownik szkoły narodowości niemieckiej zrzucił kapliczkę i schował w magazynie szkolnym. Po zakończeniu działań wojennych, w lipcu 1945 roku kierownictwo powyższej szkoły objął Michał Zoń. Jego żona Elfryda, porządkując magazyn szkolny, odnalazła kapliczkę, która została szybko naprawiona, odnowiona i ponownie umieszczona na swym pierwotnym miejscu. W jej wnętrzu umieszczono wówczas obraz Świętej Rodziny. Kiedy po kilku tatach zaczął do Brennej Leśnicy kursować autobus, przed szkołą usytuowano przystanek, a czereśnia, na której była umieszczona kapliczka, została ścięta. Kapliczkę przeniesiono więc na pień dużej lipy. Znajdujący się w niej obraz Świętej Rodziny, na skutek złego stanu, został zastąpiony obrazem Jezusa na krzyżu - kopia obrazu z Milatyna. Pod nim znajduje się napis o następującej treści: "O mój cudowny z Milatyna Boże, niech mnie Twa łaska w potrzebie wspomoże". Obraz cieszył się szczególną czcią wśród okolicznych mieszkańców, a przede wszystkim Heleny Heller, która udając się codziennie na Mszę św. do miejscowego kościoła, zatrzymywała się przed nim i odmawiała modlitwy. Z biegiem lat kapliczka uległa zniszczeniu. Dlatego w 1984 roku została odnowiona i umieszczona w prywatnym ogrodzie wśród zieleni, na pniu rosnącej tu brzozy. Tym razem we wnętrzu kapliczki umieszczono obraz Matki Bożej Częstochowskiej - podarowany w dniu ślubu Janowi i Gabrieli Nowaczkom, 13 sierpnia 1950 roku - przez emerytowaną nauczycielkę Agnieszkę Kaszankę.

Relacja pisemna: Gabriela Nowaczek, Brenna Leśnica 25 IV 2003

Grota u rodziny Jaworskich przy ul. Stawieńce

Została zbudowana przez ks. Antoniego Pohla oraz młodzież, która w 1988 roku, przeżywała swoje rekolekcje oazowe u rodziny Jaworskich, na terenie parafii w Brennej Leśnicy. Zbudowana została z kamienia, a w środku umieszczono figurkę Maiki Bożej Niepokalanie Poczętej.

Relacja ustna: Władysław Jaworski, Brenna Leśnica 25 IV 2003.

Krzyż misyjny przy kościele

Pawdopodobnie pierwszy krzyż misyjny został ustawiony po prawej stronie wejścia do kościoła parafialnego w Brennej Leśnicy w 1969 roku, gdy świątynia ta była jesz­cze kościołem filialnym parafii św. Jana Chrzciciela w Brennej Centrum. Wykonany był z drewna przez miejsco­wych cieśli. Pod wpływem warunków atmosferycznych drewno krzyża uległo zniszczeniu, dlatego pro­boszcz ks. Wiesław Kondziołka zatroszczył się o jego wymianę. Podobnie jak „pierwszy" krzyż i ten został wykonany z drewna przez miejscowych cieśli. Jego po­świecenia dokonał ks. Kazimierz Mikulski, redemptory­sta z Gliwic, dnia 14 czerwca 1998 roku, w czasie odno­wienia misji parafialnych, a przed peregrynacją cudow­nego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Pod wpływem warunków atmosferycznych drewno tego krzyża także uległo zniszczeniu, dlatego pro­boszcz ks. Andrzej Filapek zatroszczył się o jego wymianę. Podobnie jak „pierwszy" i „drugi”  krzyż i ten został wykonany z drewna przez miejscowych cieśli i zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi blachą tytano-cynkową. Został poświęcony 14 września 2014 r.  w święto Podwyższenia Krzyża Świętego po mszy św. o godz. 8.00 przez ks. proboszcza.

Kronika parafialna z lat 1960 - 1998, nlb.

Kronika parafialna od 1998 roku, nlb.

Krzyż „przy stawisku"

Został ufundowany w 1980 roku przez cieszyńskiego lekarza Romankiewicza. Wykonano go z drewna, a na nim umieszczono niewielką pasyjkę.

Kapliczka przy ul. Stawy (droga leśna w stronę Wisły)

Kapliczka powieszona na drzewie przez młodzież oazową w latach 80 XX wieku z figurką Matki Bożej.

Kapliczka przy ul. Stawy (niedaleko posesji państwa Gawlas)

Kapliczka powieszona na drzewie przez młodzież oazową w latach 80 XX wieku z krzyżem i pasyjką.

Kapliczka na ul. Stawy (powyżej posesji państwa Bojda)

    

Kapliczka na początku ul. Grabowa

Kapliczka pod Hetnołka

Kapliczka z figurką Maryi Niepokalanej powstała na przełomie lat 70 i 80 XX w. jako wotum wdzięczności za wybór papieża Polaka. Jej fundatorką była Franciszka Gawlas, tercjarka III Zakonu. Po pewnym czasie figurka uległa zniszczeniu. W 2013 roku kapliczka została odnowiona, kupiono figurę Maryi Niepokalanej i poświęcona została przez ks. proboszcza Andrzeja Filapek 28. maja 2013 r. w trakcie nabożeństwa majowego.

    

Kapliczka przy ul Leśnica (na posesji pani Heleny Moskała)

Kapliczka przy ul. Leśnica (przy skręcie na Hetnołka)

Kapliczkę ufundowali w 2007 r. córka i synowie z rodzinami Joanny i Józefa Mendrek dla uczczenia 70-tej rocznicy poświęcenia kościoła w Brennej Leśnicy i w hołdzie rodzicom.

    

 

Grota przy kościele

Kamienna grota z 1934 roku, w której stoi figura Matki Boskiej z Lourdes.

    

Kamienny krzyż przed kościołem

Krzyż z 1906 roku ufundowany przez Pawła i Mariannę Moskała.

    

Kapliczka na ul. Dębowej

Kapliczka na ul. Dębowej powieszona w roku 2012 przez państwo Szymura.

    

Krzyż na plantacji ziół pana Piotra Zięby z Katowic Podlesia

Postawiony na pamiątkę kanonizacji Św. Jana Pawła II. Poświęcony został przez ks. Benedykta Hołotę, byłego proboszcza parafii w Katowicach Podlesiu, 15 sierpnia 2014 r.

 

 

Kaplica Matki Bożej Zielnej na plantacji ziół pana Zięby z Katowic Podlesia

Wybudowana w dowód wdzięczności za opiekę Bożą i wszelkie błogosławieństwa dla rodziny. W środku obraz Matki  Bożej  Zielnej  (Wniebowziętej), witraże: symbole Najświętszego Serca Pana i Niepokalanego Serca NMP, witraże tryptyki: Trójcy Świętej i związane z Janem Pawłem II, Droga Krzyżowa – kopia Drogi Krzyżowej z kościoła w Katowicach Podlesiu, oraz figury Jezusa Miłosiernego i św. Józefa z Dzieciątkiem. Poświęcony przez ks. Benedykta Hołotę, byłego proboszcza parafii w Katowicach Podlesiu, 15 sierpnia 2015 r.

 

     

 

 

 

     

 

 

 

Krzyż na Starym Groniu

Krzyż ufundowany przez parafię Św. Wawrzyńca z Wilchw z proboszczem ks. Stanisławem Czempką w dowód wdzięczności dla małżonków Jadwigi i Ludwika Greń za serce i dom. Poświęcony 2 maja 2015 r. przez ks. proboszcza Andrzeja Filapek, ks. proboszcza Stanisława Czepka, w obecności parafian z Wilchw i mieszkańców Starego Gronia oraz wójta Gminy Brenna Jerzego Pilch.

 

Kapliczka na posesji rodziny Cieślar na ul. Grabowej

Kapliczka powieszona na dzikiej czereśni. Poświęcona 29. maja 2017 r.

     

Kapliczka na skrzyżowaniu szlaku czarnego z Brennej Ośrodek Zdrowia na Grabową i szlaku zielonego z Brennej Leśnicy na Stary Groń