B I B L I O T E K A

SPIS KSIĄŻEK

(stan na: 01-01-2014)

 

OPISY KSIĄŻEK

(stan na 01-01-2014)

„Każda przeczytana książka jest pewnym przeżyciem i pewnym doświadczeniem.

Toteż, podobnie jak miłość, jak piękno oglądanej przyrody, jak dziwność do znanych przygód,

może pobudzić do pisania. Bo obcowanie z każdym autorem, z każdym dziełem,

ma w sobie i coś z przygody, i coś z miłości, i coś z zachwytu dla piękna nieznanych krain”.

(Zofia Starowieyska Morstinowa „Kalejdoskop literacki”).

 

 

Wielu ludzi słysząc „Biblioteka parafialna” wyobraża sobie, że w takiej bibliotece  są  tylko  książki  o  treści  religijnej i Pisma Święte. Rzeczywistość jest inna. Można powiedzieć, że jest to normalna biblioteka, w której obok książek o różnej tematyce są także te o treści religijnej, które trudno by znaleźć w publicznej bibliotece. ZAPRASZAM DO KORZYSTANIA.

Wkrótce także opisy książek, które znajdują się w naszej bibliotece parafialnej.

Biblioteka czynna jest po każdej mszy świętej.

 

Biblioteka...

 

Biblioteka...

 

Biblioteka...