31 III 2018

Wigilia Paschalna

 

O godz. 20.00 rozpoczęła się Wigilia Paschalna poświęceniem ognia na dziedzińcu kościoła. Po wniesieniu Paschału do kościoła został odśpiewany  przez ks. proboszcza Exultet, a następnie rozpoczęła się Liturgia Słowa z wszystkimi siedmioma czytaniami ze Starego Testamentu, które czytali ministranci i parafianie. Po kazaniu odbyło się poświęcenie wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrztu św. i pokropienie wiernych. Po zakończeniu Liturgii Eucharystycznej Najświętszy Sakrament został wystawiony w Bożym Grobie i po krótkiej modlitwie rozpoczęła się procesja rezurekcyjna. Po powrocie do kościoła został odśpiewany hymn TE DEUM LAUDAMUS, a następnie ks. proboszcz udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Po schowaniu Najświętszego Sakramentu w tabernakulum ks. proboszcz złożył życzenia świąteczne wszystkim parafianom i gościom. Następnie podziękował wszystkim, którzy przygotowywali Ciemnicę i Boży Grób, którzy  uczestniczyli  w Triduum  Paschalnym,  służbie  liturgicznej,  panu organiście, strażakom, którzy przygotowali ognisko, zabezpieczali procesję i nieśli baldachim, pocztom sztandarowym strażaków i górników, a także Darii Pilch, która między zakończeniem adoracji w Bożym Grobie, a rozpoczęciem Wigilii Paschalnej zamontowała ostatnie ozdoby na ołtarzu głównym i podstawach pod figurami. Na zakończenie został odśpiewany hymn Regina Caeli.