30 III 2018

Wielki Piątek

 

30 marca o godz. 18.00, rozpoczęła się Liturgia Wielkopiątkowa w czasie której została odczytana przez ks. proboszcza, kleryka  Adriana  i  ministrantów Męka Pana Jezusa wg św. Jana. Po modlitwie powszechnej nastąpiło odsłonięcie krzyża i jego adoracja. Po  Komunii Świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Bożego Grobu. Adoracja trwała do godz. 23.00.