24 II 2018

Udzielenie posługi akolitatu

24 lutego w Bazylice św. Floriana w Krakowie odbyła się uroczysta Msza św. po przewodnictwem abpa Marka  Jędraszewskiego z udzieleniem posług akolity i lektora klerykom Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Wśród kandydatów do posługi akolitatu był nasz kleryk Adrian Moskała. W homilii Arcybiskup zwrócił się do kandydatów na akolitów, przypominając, że źródłosłów pełnionej przez nich posługi wywodzi się z języka  greckiego  i  oznacza „towarzyszący, idący za kimś" lub „iść za kimś, naśladować, towarzyszyć". - Macie towarzyszyć tym, którzy sprawują Eucharystię,  macie  stać  się  sługami  ołtarza i sługami miłości, posługując chorym i potrzebującym. Karmiąc się Eucharystią, macie uczyć innych, co znaczy miłość wobec tych, którzy jej od nas oczekują lub jej przeczą. Podkreślił, odwołując się do adhortacji Evangelii gaudium, że podstawowym zadaniem akolity jest konieczność nieustannego wzrastania w miłości i otwarcia na łaskę Bożą.