17 II 2018

Remont prezbiterium

17 lutego zostały zamontowane podesty pod figury Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, które przed remontem znajdowały się w ołtarzu głównym. Wcześniej w prezbiterium została postawiona odnowiona chrzcielnica.