8 XII 2017

Poświęcenie medalików

8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, na mszy św. o godz. 17.00 zostały poświęcone i nałożone dzieciom przygotowującym się do I Komunii św. medaliki NMP.