5 IX 2017

Początek remontu prezbiterium

5 września rozpoczął się remont prezbiterium. Został rozebrany ołtarz główny, który zostanie poddany konserwacji i odnowie. Urządzono tymczasowy wystrój prezbiterium.