15 VI 2017

Uroczystość Bożego Ciała

15 czerwca w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej o godz. 8.00 została odprawiona msza św. na parkingu przy skręcie na ul. Świniorka. Mszę św. odprawiał ks. Antoni Sapota, były proboszcz parafii św. Klemensa w Ustroniu. Po mszy św. wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem do kościoła. Pierwszy ołtarz usytuowany był koło domu państwa Golik, drugi obok domu pani Gryzło, trzeci na Zorębkach, a czwarty przy kościele. Przy każdym z ołtarzy była odczytana Ewangelia, wygłoszone krótkie rozważania i modlitwy, które prowadzili na zmianę ks. Proboszcz i ks. Antoni.

Od ostatniego ołtarza procesja udała się do kościoła, gdzie po udzieleniu błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, Ksiądz Proboszcz podziękował osobom, które przygotowywały ołtarze, pocztom sztandarowym strażaków i górników,  strażakom  zabezpieczającym  trasę,  mężczyznom  niosącym  baldachim (strażakom, górnikom i mężczyznom w strojach ludowych), dzieciom komunijnym, dziewczynkom sypiącym kwiatki, chłopcom dzwoniącym, służbie liturgicznej i wszystkim biorącym udział w procesji oraz ks. Antoniemu Sapocie.