16 V 2017

Pielgrzymka dzieci I-komunijnych

16 maja odbyła się pielgrzymka dzieci I-komunijnych, ich rodziców i innych parafian do Łagiewnik. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia uczestniczyliśmy we Mszy św., a następnie zwiedzaliśmy sanktuarium i miejsca związane z św. S. Faustyną. Odwiedziliśmy także Sanktuarium św. Jana Pawła II.