15 IV 2017

Wielka Sobota - święcenie pokarmów, adoracja dla dzieci

O 15.30 było kolejne poświęcenie pokarmów, a po nim adoracja dla dzieci.