14 IV 2017

Wielki Piątek

O godz. 18.00, rozpoczęła się Liturgia Wielkopiątkowa w czasie której została odczytana przez ks. proboszcza, kleryka Adriana i ministrantów Męka Pana Jezusa wg św. Jana. Po modlitwie powszechnej nastąpiło odsłonięcie krzyża i jego adoracja. Po  Komunii Świętej Najświętszy Sakrament  został  przeniesiony  do Bożego Grobu. Adoracja trwała do godz. 23.00.