13 IV 2017

Wielki Czwartek

O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w czasie której Komunia Święta była udzielana pod dwoma postaciami. Na zakończenie mszy św. dzieci i ministranci złożyli Księdzu Proboszczowi życzenia z okazji Dnia Kapłańskiego. Po zakończeniu mszy św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy  (miejsca  przechowywania) urządzonej w salce. W kościele został obnażony ołtarz. Adoracja w Ciemnicy trwała do godz. 22.00.