4 IV 2017

Poświęcenie modlitewników

4 kwietnia dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej przystąpiły po raz pierwszy do Sakramentu pokuty i pojednania.