3 IV 2017

Poświęcenie modlitewników

3 kwietnia na zakończenie nauki rekolekcyjnej dla dzieci zostały poświęcone modlitewniki dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej.