27 II 2017

Pogrzeb s. Gorgoni

22 lutego w wieku 83 lat zmarła ś.p. S. Gorgonia, długoletnia zakrystiana.. Jej pogrzeb odbył się  w  poniedziałek  27  lutego,  Homilię  pogrzebową  głosił ks. Bernard Jośko, emerytowany proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Katowicach, na Osiedlu Paderewskiego, gdzie Siostry Maryi Niepokalanej miały swój dom prowincjalny. Mszę pogrzebową sprawowali także m. in. Dziekan ks. Czesław Czader i poprzedni proboszcz ks. Wiesław Kondziołka.