11 IV 2016

Wymiana blachy na dachu kościoła

11 kwietnia rozpoczęła się wymiana blachy na dachu kościoła.