26 III 2016

Wielka Sobota

26 marca od  godz. 8.00 trwała adoracja przy Bożym Grobie. Oprócz parafian czuwali także strażacy z OSP Brenna Leśnica.

O 9.00 i 15.30 zostały poświęcone pokarmy wielkanocne. Po drugim poświęceniu odbyła się adoracja  dzieci.

O godz. 20.00 rozpoczęła się Wigilia Paschalna poświęceniem ognia na dziedzińcu kościoła. Po wniesieniu Paschału do kościoła został odśpiewany przez ks. proboszcza Exultet, a następnie rozpoczęła się Liturgia Słowa z wszystkimi siedmioma czytaniami ze Starego Testamentu, które czytali ministranci i parafianie. Po kazaniu odbyło się poświęcenie wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrztu św. i pokropienie wiernych. Po zakończeniu Liturgii Eucharystycznej Najświętszy Sakrament został wystawiony w Bożym Grobie i po krótkiej modlitwie rozpoczęła się procesja rezurekcyjna. Po powrocie do kościoła został odśpiewany hymn TE DEUM LAUDAMUS, a następnie ks. proboszcz udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Po schowaniu Najświętszego Sakramentu w tabernakulum ks. proboszcz podziękował wszystkim, którzy przygotowywali Ciemnicę i Boży Grób, którzy  uczestniczyli  w  Triduum  Paschalnym,  służbie  liturgicznej,  panu organiście, pocztom sztandarowym strażaków i górników, a następnie złożył życzenia świąteczne wszystkim parafianom i gościom.