24 III 2016

Wielki Czwartek

24 marca, w Wielki Czwartek, rano odbyły się odwiedziny chorych Parafian w domach.

W tym dniu została odprawiona tylko jedna msza święta - wieczorna msza Wieczerzy Pańskiej, jako pamiątka ostatniej wieczerzy, którą Jezus spożył wraz ze swymi uczniami w przeddzień męki i śmierci krzyżowej. Tego wieczoru biorąc do rąk chleb i wino przemienił je w swoje ciało i swoją krew, czyniąc z nich pokarm i napój, który ma nam  towarzyszyć  do  końca świata. Komunia była udzielana pod dwiema postaciami. Po zakończeniu mszy św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy  (miejsca  przechowywania) urządzonej w salce. W kościele został obnażony ołtarz. Adoracja w Ciemnicy trwała do godz. 22.00.