30 XI 2015

Rozpoczęcie rorat

Od 30 listopada przez cały okres Adwentu odbywały się roraty pod hasłem  "Drzewo życia. Chrzest źródłem miłosierdzia", które nawiązywało do 1050 rocznicy chrztu Polski.