7 VI 2015

Pielgrzymka dzieci komunijnych

8 czerwca, w poniedziałek, odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych, ich opiekunów oraz grupy parafian do Ludźmierza i Zakopanego.