4 VI 2015

Uroczystość Bożego Ciała

4 czerwca w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej o godz. 8.00 została odprawiona msza św. w kościele. Po mszy św. wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem. Pierwszy ołtarz usytuowany był obok mostu na ulicy Krzywonek, drugi obok budującego się domu państwa Gawlas na ul. Leśnica, trzeci na skrzyżowaniu ul. Leśnicy i Lipowej. czwarty przy kamiennym krzyżu przed kościołem.  Od ostatniego ołtarza procesja  udała  się  do  kościoła   gdzie   po odśpiewaniu TE DEUM i  udzieleniu błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, Ksiądz Proboszcz podziękował osobom, które przygotowywały ołtarze, pocztom sztandarowym strażaków i górników, strażakom niosącym baldachim oraz zabezpieczającym trasę, dzieciom komunijnym, dziewczynkom sypiącym  kwiatki, chłopcom dzwoniącym, służbie liturgicznej i wszystkim biorącym udział w procesji.