10 V 2015

25 rocznia święceń kapłańskich ks. Andrzeja Filapka

10 maja, w niedzielę, na mszy św. o godz. 10.00 ks. proboszcz dziękował Bogu z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich. Ministranci, dzieci oraz przedstawiciele parafian złożyli ks. proboszczowi życzenia.