2 V 2015

Poświęcenie krzyża

2 maja o godz. 13.00 został poświecony krzyż ufundowany przez parafię Św. Wawrzyńca z Wilchw z proboszczem ks. Stanisławem Czempką w dowód wdzięczności dla małżonków Jadwigi i Ludwika Greń za serce i dom.