4 IV 2015

Wielka Sobota

 

4 kwietnia od  godz. 8.00 trwała adoracja przy Bożym Grobie. Oprócz parafian czuwali także strażacy z OSP Brenna Leśnica.

O 9.00 i 15.30 zostały poświęcone pokarmy wielkanocne. Po drugim poświęceniu odbyła się adoracja  dzieci.

O godz. 20.00  rozpoczęła  się  Wigilia  Paschalna  poświęceniem  ognia  na  dziedzińcu  kościoła. Po wniesieniu Paschału do kościoła został odśpiewany przez ks. proboszcza Exultet, a  następnie  rozpoczęła  się  Liturgia  Słowa  z  wszystkimi  siedmioma  czytaniami  ze  Starego  Testamentu.  Po  kazaniu  odbyło  się poświęcenie wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrztu św. i pokropienie wiernych. Po zakończeniu Liturgii Eucharystycznej Najświętszy Sakrament został wystawiony w Bożym Grobie i po krótkiej modlitwie rozpoczęła się   procesja   rezurekcyjna    trzykrotnie   okrążając  kościół.  Po  powrocie  do  kościoła  został odśpiewany hymn TE DEUM LAUDAMUS, a następnie ks. proboszcz udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Po schowaniu Najświętszego Sakramentu w tabernakulum ks. proboszcz podziękował wszystkim, którzy przygotowywali Ciemnicę  i  Boży  Grób,  którzy  uczestniczyli  w  Triduum  Paschalnym, służbie liturgicznej, panu organiście, pocztom sztandarowym strażaków i górników, a następnie złożył życzenia świąteczne wszystkim parafianom i gościom.