14 IX 2014

Poświęcenie Krzyża misyjnego

 

14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego po mszy św. o godz. 8.00 został poświęcony nowy Krzyż misyjny.