19 VI 2014

Boże Ciało

 

19 czerwca w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej o godz. 8.00 została odprawiona msza św. na parkingu przy ul. Świniorka. Mszę św. odprawiał i homilię głosił ks. Adam Bartczak SDB. Po mszy św. wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem do kościoła. Pierwszy ołtarz usytuowany był koło domu państwa Golik, drugi obok domu państwa Gryzło, trzeci na Zorębkach, a czwarty przy kościele. Przy każdym   z ołtarzy była odczytana Ewangelia, wygłoszone krótkie rozważania i modlitwy, które prowadzili na zmianę ks. Proboszcz i ks. Adam. Od ostatniego ołtarza procesja udała się do kościoła  gdzie  po  odśpiewaniu TE DEUM i  udzieleniu błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, Ksiądz Proboszcz podziękował osobom, które przygotowywały ołtarze, pocztom sztandarowym strażaków i górników, strażakom niosącym baldachim oraz  zabezpieczającym  trasę,  dzieciom   komunijnym,   dziewczynkom   sypiącym   kwiatki, chłopcom dzwoniącym, służbie liturgicznej i wszystkim biorącym udział w procesji...