17-29 X 2013

Remont wieży

 

17 października został zdjęty z wieży kościoła krzyż i kula pod nim, w której znaleziono podniszczony dokument. Natomiast już 24 października został przywiezony odnowiony krzyż, który niebawem wróci na swoje właściwe miejsce.

Brenna, 24.XI.1948

W roku 1929 rozpoczęto budowę nowej kaplicy w Brennej-Leśnicy. Proboszczem był wtedy ks. Jan Skulina. Dopiero w roku 1938 doprowadzono do takiego stanu, że można było w Uroczystość Chrystusa Króla odprawić 1szą Mszę św. Proboszczem był wtedy ks. Rudolf Juroszek.

W roku 1948 po wielkiej wojnie przystąpiono do budowy wieży.

Wielkie zasługi około kaplicy mieli obywatele z Brennej-Leśnicy:

Moskała Jan apt. z Moczydła ld. 261,  Moskałą Adam 251,  Heller Józef ld. 256. i Ludwik,

Kozok Jan ld. 277, Madzia Józef 253, Małysz Józef cieśla.

Wieża została ukończona Uroczystość Chrystusa Króla r. 1948 gdy proboszczem był X. Juroszek Rudolf.

Koszty samej wieży wyniosły około: 350.000 zł!

Pieczątka parafii z Brennej Centrum.

Podpisy: Jan Moskała, x. Juroszek Rudolf, trzeci podpis uszkodzony, początek Kono

 

 

 

 

W trakcie remontu do kuli pod krzyżem został włożony dokument następującej treści: