3 VI 2013

Poświęcenie figury

 

O godz. 18.30 została poświęcona kapliczka maryjna na posesji p. Heleny Moskała.