30 V 2013

Boże Ciało

 

30 maja obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.  Po  mszy  św.  o  godz.  8.00  wyruszyła  procesja  do  czterech ołtarzy. Pierwszy ołtarz usytuowany był na rogu ulic Leśnica i Lipowa, drugi na ulicy Lipowa, trzeci na ulicy Kasztanowej, a czwarty przy kamiennym krzyż przed kościołem. W kościele po udzieleniu błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, Ksiądz Proboszcz podziękował osobom, które przygotowywały ołtarze, pocztom  sztandarowym  górników  i  strażaków,  strażakom  niosącym  baldachim  oraz zabezpieczającym trasę, dzieciom  komunijnym,  dziewczynkom  sypiącym  kwiatki, chłopcom dzwoniącym, służbie liturgicznej i wszystkim biorącym udział w procesji.