7 IV 2012

Wielka Sobota

 

7 kwietnia 2012 roku od godz. 8.00 trwała adoracja przy Bożym Grobie. Tak jak w dniu poprzednim czuwali także  strażacy.  O  9.00  i  16.00  zostały poświęcone pokarmy wielkanocne. O 16.30 miała miejsce adoracja dzieci. O godz. 20.00 rozpoczęła się  Wigilia  Paschalna  poświęceniem  ognia   na  dziedzińcu kościoła. Po wniesieniu Paschału do kościoła został odśpiewany przez ks. proboszcza Exultet, a następnie rozpoczęła się Liturgia Słowa z wszystkimi siedmioma czytaniami ze Starego Testamentu. Po kazaniu odbyło się poświęcenie wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrztu św. i pokropienie wiernych. Po zakończeniu Liturgii Eucharystycznej Najświętszy Sakrament został wystawiony w Bożym Grobie i po modlitwie  rozpoczęła  się  procesja  rezurekcyjna   trzykrotnie  okrążając kościół. Po powrocie do kościoła został odśpiewany hymn TE DEUM LAUDAMUS, a następnie ks. proboszcz udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Po schowaniu Najświętszego Sakramentu w tabernakulum ks. proboszcz podziękował wszystkim, którzy przygotowywali Ciemnicę i Boży Grób, którzy uczestniczyli w Triduum Paschalnym, służbie liturgicznej, panu organiście, pocztom sztandarowym strażaków i górników, a następnie złożył życzenia świąteczne wszystkim parafianom i gościom.