8 XII 2011

Poświęcenie medalików i spotkanie

 

8 grudnia 2011 roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, na mszy św. o godz. 17.00 zostały poświęcone medaliki i nałożone dzieciom przygotowującym się do I Komunii Św. oraz Dzieciom Maryi. Dzieci przygotowały i czynnie włączyły się w liturgię. Po mszy św. w salce odbyło się spotkanie dzieci wraz z rodzicami.