23 VI 2011

Boże Ciało

 

23 czerwca 2011 roku obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.  Po  mszy  św.  o  godz.  7.45  wyruszyła  procesja  do  czterech ołtarzy. Pierwszy ołtarz usytuowany był na rogu ulic Leśnica i Lipowa, drugi na ulicy Lipowa, trzeci na ulicy Kasztanowej, a czwarty na początku ulicy Trowniki. Po powrocie do kościoła został odśpiewany hymn TE DEUM LAUDAMUS, a następnie udzielone błogosławieństwo eucharystyczne. Na zakończenie ksiądz proboszcz podziękował osobom przygotowującym ołtarze, strażakom zapewniającym bezpieczeństwo i niosącym baldachim, pocztom sztandarowym górników i strażaków, dzieciom sypiącym kwiatki, służbie liturgicznej i wszystkim uczestnikom procesji.