18 V 2011

Nabożeńtwo majowe przy kapliczce

 

18 maja 2011 roku, w środę, o godz. 18.00 odbyło się nabożeństwo majowe przy kapliczce na ul. Świniorka.