1 V 2011

I Komunia Święta

 

1 maja 2011 roku, w święto Miłosierdzia Bożego, w dniu beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, w naszym kościele na mszy św. o godz. 11.00 grupa 8 dzieci przystąpiła po raz pierwszy do Stołu Eucharystycznego. Uroczystość rozpoczęła się w salce, gdzie rodzice pobłogosławili swoje dzieci, a następnie w procesji wszyscy udali się do kościoła. Po południu dzieci dziękowały Bogu, rodzicom i ks. proboszczowi, a także otrzymały pamiątkowe obrazki, które nawiązywały także do beatyfikacji Jana Pawła II.