23 IV 2011

Wigilia Paschalna

 

23 kwietnia 2011 roku, o godz. 20.00, rozpoczęły się uroczystości Wigilii Paschalnej. Liturgia składała się oprócz Liturgii Słowa  i  Liturgii  Eucharystycznej z Liturgii Światła i Liturgii Chrzcielnej. Najpierw na  dziedzińcu  kościoła  nastąpiło  poświęcenie  ognia,  a  potem  z  zapalonym  paschałem  procesja  weszła  do nieoświetlonego kościoła. Rozpoczęła się msza św., w czasie której zostały odnowione przyrzeczenia chrzcielne. Po zakończeniu mszy św. poszliśmy w radosnej procesji rezurekcyjnej dookoła kościoła. Na zakończenie ks. proboszcz podziękował wszystkim uczestnikom, tym którzy przygotowali dekoracje, pocztom sztandarowym i strażakom. Następnie złożył wszystkim życzenia. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!