22 IV 2011

Wielki Piątek

 

22 kwietnia 2011 roku o godz. 17.30 została odprawiona ostatnia droga krzyżowa, po której rozpoczęły się obrzędy  wielkopiątkowe.  Po  podejściu  do ołtarza ks. proboszcz w czerwonych szatach, przypominających o ofierze krwi, upadł na twarz i modlił się w milczeniu. Potem rozpoczęła się liturgia  słowa.  Młodzież i ministranci odczytali Pasję wg św. Jana. Na zakończenie została odmówiona uroczysta modlitwa powszechna, obejmująca wszystkie stany Kościoła i cały świat. Kolejną częścią tego nabożeństwa była adoracja krzyża. Przy wtórze antyfony, podkreślającej związek męki ze zbawieniem, Proboszcz odsłaniał stopniowo krzyż. Ministranci, czytający pasję i siostry zakonne adorowali go, natomiast pozostali wierni mogli uczynić to po zakończeniu nabożeństwa. Po adoracji krzyża była Komunia św. Potem Najświętszy Sakrament został przeniesiony do symbolicznego grobu, gdzie adoracja trwała do godz. 23.00.