21 IV 2011

Wielki Czwartek

 

21 kwietnia 2011 roku, w Wielki Czwartek, o godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św. Wieczerzy Pańskiej. W  jej  trakcie  dzieci  złożyły  ks.  proboszczowi życzenia z okazji Dnia Kapłańskiego. Na zakończenie Mszy św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do symbolicznej ciemnicy,  która  została  przygotowana w salce. Tam wierni czuwali do godz. 22.00.