26 X 2010

Pielgrzymka do Łagiewnik

 

26 października 2010 roku grupa parafian wzięła udział w pielgrzymce dekanatu skoczowskiego do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach.  Wszystkie  parafie  włączyły  się  w  Akt  zawierzenia  świata  Bożemu Miłosierdziu.

Akt zawierzenia Miłosiedziu Bożemu...