V I I I   W I E C Z O R Y   M U Z Y C Z N E   W   L E Ś N I C Y

 

 

Wieczór pierwszy - 10 maja 2015 r.     --> więcej <--

Wieczór drugi - 7 czerwca 2015 r.     --> więcej <--

Wieczór trzeci - 26 lipca 2015 r.

Wieczór czwarty - 9 sierpnia 2015 r.