I I I   W I E C Z O R Y   M U Z Y C Z N E   W   L E Ś N I C Y

 

 

Wieczór pierwszy - 9 maja 2010 r.

Wieczór drugi - 6 czerwca 2010 r.

Wieczór trzeci - 4 lipca 2010 r.

Wieczór czwarty - 1 sierpnia 2010 r.