I   W I E C Z O R Y   M U Z Y C Z N E   W   L E Ś N I C Y

 

 

Wieczór pierwszy - 11 maja 2008 r.

Wieczór drugi - 15 czerwca 2008 r.

Wieczór trzeci - 13 lipca 2008 r.

Wieczór czwarty - 17 sierpnia 2008 r.